Бусад

Гагнуурын баримт бичгийн загвар жишээ

Гагнуурын баримт бичгийн загвар жишээ

Гагнуурын баримт бичгийн загвар жишээҮзэх


Монгол улсын үндэсний ажил, мэргэжлийн  ангилал ба тодорхойлолт

Монгол улсын үндэсний ажил, мэргэжлийн ангилал ба тодорхойлолт

YAMAT- 08  /ISSCO-08/606-р  хуудас7212   ГАГНУУРЧИН7212-11 Ажилтан, метал халааж хайлуулах зуухны7212-12 Ажилтан, метал халааж хайлуулах зуухны /индукцийн/7212-13 Ажилтан, метал ха


ГАГНААСНЫ ЧАНАРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ НОРМ ХЭМЖЭЭ

ГАГНААСНЫ ЧАНАРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ НОРМ ХЭМЖЭЭ

1. Ерөнхий зүйл     1.1. Гагнаасны чанарын үнэлгээний энэхүү норм хэмжээ нь нуман гагнуур, цахилгаан шаарган гагнуур, электрон цацрагийн гагнуур болон хийн гагнуураар хийж гүйцэтгэХарилцагч байгууллагууд