ОХУ-ын Эрхүү мужийн Мэргэжлийн боловсролын байгууллагуудын захирлуудтай уулзалт ярилцлага болов

Уулзалт ярилцлага болов

2024 оны 5-р сарын 16-нд ОХУ-ын Эрхүү мужийн Мэргэжлийн боловсролын байгууллагуудын 

захирлууд ГММСҮ Төвтэй танилцаж улмаар ММСГН , ГММСҮТ , Хасу Мегаватт ХХК, Lynux ХХК-ийн

удирдлагуудтай ажил хэргийн уулзалт ярилцлага хийгдлээ.

Уулзалтанд ММСГН-ийн гүйцэтгэх захирал Н .Мягмарсүрэн оролцож нийгэмлэгийн талаар

танилцуулга хийв.


Харилцагч байгууллагууд