Семинар хурал боллоо

Монгол улсын Үндэсний итгэмжлэлийн төв Дэлхийн итгэмжлэлийн өдөр/WAD2023/-ийг тохиолдуулан 2023 оны 6-р сарын 9-ны өдөр “Итгэмжлэл: Дэлхийн худалдааны хөгжлийг дэмжих  нь” сэдэвт семинар зохион байгууллаа.ҮИТөвөөс стандартын хэрэгжилтэд тохирлын үнэлгээний байгууллагуудын үүрэг, оролцооны талаар сурталчлан таниулах зорилгоор  нийт 6 илтгэл тавигдсан. Семинарт төрийн төрийн болон төрийн бус байгууллага, хувийн хэвшлийн нийт 150 гаруй төлөөлөл, ажилтнууд оролцсон байна.

Семинарт ГММСГН-ийн гүйцэтгэх захирал Н.Мягмарсүрэн оролцов.


Харилцагч байгууллагууд