Инженер техникийн ажилтнуудын мастер сургалт зохион байгуулав.

ММСГНийгэмлэгээс 2022 оны 12-р сарын 19.20,21-ний өдрүүдэд инженер техникийн ажилтнуудад зориулсан материал судлал, гагнуурын стандартууд, гагнуурын технологи, горим ажиллагааны чиглэлээр онол, дадлага хосолсон сургалт зохион байгуулав.

Сургалтанд 3 компаний 23 инженер техникийн ажилтнууд хамрагдлаа.

Энэ удаагийн сургалтын онцлог нь анх удаа материал судлалын чиглэлээр 8 цагийн хичээлийг

 ШУТИС-ын доктор, дэд профессор Ц.Мөнхтуяа заасан. 

 Гагнуурын чиглэлийн онолын сургалтаас гадна цахилгаан, хагас автомат, аргон гагнууруудаар дадлага хийгдлээ.

Сургалтанд   ИТА нар идэвхтэй оролцож мэдлэг чадвараа дээшлүүлж,  сертификатаа гардан авав.      


Харилцагч байгууллагууд