Шинжээч бэлтгэх сургалт явагдав

Ажил мэргэжлийн стандарт, хүний хөгжлийн хүрээлэн, Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл үйл ажиллагааны зорилго, зорилтод үндэслэн хамтран ажиллахаар байгуулсан санамж бичгийн хүрээнд боловсролын байгууллагын болон ажил олгогч, мэргэжлийн холбоод, тухайн салбарын өндөр зэрэглэлтэй инженер техникийн ажилтан, мэргэжилтнүүдээс хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн шинжээч бэлтгэх сургалтыг 2023 оны 5-р сарын 22,23-ны өдрүүдэд зохион байгуулав.

Уг сургалтад ММСГН-ийн ажилтан Н.Ганхуяг, С.Батсайхан нар оролцож шинжээчийн сертификат гардан авлаа.


Харилцагч байгууллагууд