Гагнуурын ажил мэргэжлийн лавлах стандарт боловсруулж батлан гаргалаа.

2015 оны 6-9 сард  Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбоотой хамтран  Гагнуурын ажил мэргэжлийн лавлах стандарт боловсруулж  батлан гаргалаа. Стандартыг  гагнуурын 6 ангиллаар гаргасан. Энэ ажилд “ММСГН”, “ДЦС- 3” ТӨХК,  “ДЦС- 4” ТӨХК “Герман Монголын Мэргэжлийн Сургалт Үйлдвэрлэлийн Төв”-ийн гагнуурын инженер болон гагнуурын мэргэжилтэнгүүд хамтарч ажиллаа.

Гагнуурын ажил мэргэжлийн стандарт үзэх