Бусад

Гагнуурын баримт бичгийн загвар жишээ Үзэх

Нийтэлсэн огноо 2013-10-04 Цааш унших...

YAMAT- 08  /ISSCO-08/ 606-р  хуудас 7212   ГАГНУУРЧИН 7212-11 Ажилтан, метал халааж хайлуулах зуухны 7212-12 Ажилтан, метал халааж хайлуулах зуухны /индукцийн/ 7212-13 Ажилтан, метал халааж хайлуулах зуухны /хийн/ 7212-14  Гагнуурчин 7212-15  Гагнуурчин, , контактын /шүргэлдүүлэх/ аргаар гагнах 7212-16  Гагнуурчин, термитийн аргаар гагнах 7212-17  Гагнуурчин, тугалгаар /хүйтэн/ гагнах 7212-18 Гагнуурчин, хийн /хүчилтөрөгч-ацетилиний/ 7212-19  Гагнуурчин,

Нийтэлсэн огноо 2013-10-02 Цааш унших...

1. Ерөнхий зүйл      1.1. Гагнаасны чанарын үнэлгээний энэхүү норм хэмжээ нь нуман гагнуур, цахилгаан шаарган гагнуур, электрон цацрагийн гагнуур болон хийн гагнуураар хийж гүйцэтгэсэн даралтанд ажилладаг объектын гагнаасны чанарт гадаад үзлэг, хэмжилт, соронзон нунтагийн болон цацрагийн шалгалт, хэт богино авианы шалгалт, механик туршилт, металлын бүтцийн шинжилгээ хийх үед тавигдах гагнаасны чанарын үндсэн шаардлагыг тогтоож

Нийтэлсэн огноо 2013-09-13 Цааш унших...