Зураг болон видео

Гагнуур Сэтгүүл №1 – 2020 [gallery][img]http://www.mmsws.mn/public/f/Гагнуур_сэтгүүл_Page_01.jpg[/img][desc][/desc] [img]http://www.mmsws.mn/public/f/2.jpg[/img][desc][/desc] [img]http://www.mmsws.mn/public/f/3.jpg[/img][desc][/desc] [img]http://www.mmsws.mn/public/f/4.jpg[/img][desc][/desc] [img]http://www.mmsws.mn/public/f/5.jpg[/img][desc][/desc] [img]http://www.mmsws.mn/public/f/6.jpg[/img][desc][/desc] [img]http://www.mmsws.mn/public/f/7.jpg[/img][desc][/desc] [img]http://www.mmsws.mn/public/f/8.jpg[/img][desc][/desc] [img]http://www.mmsws.mn/public/f/9.jpg[/img][desc][/desc] [img]http://www.mmsws.mn/public/f/10.jpg[/img][desc][/desc] [img]http://www.mmsws.mn/public/f/11.jpg[/img][desc][/desc] [img]http://www.mmsws.mn/public/f/12.jpg[/img][desc][/desc] [img]http://www.mmsws.mn/public/f/13.jpg[/img][desc][/desc] [img]http://www.mmsws.mn/public/f/14.jpg[/img][desc][/desc] [img]http://www.mmsws.mn/public/f/15.jpg[/img][desc][/desc] [img]http://www.mmsws.mn/public/f/16.jpg[/img][desc][/desc] [/gallery] Бээжин

Нийтэлсэн огноо 2013-10-03 Цааш унших...

Тэмцээнд нийт 22 аж ахуй нэгж байгууллагын 74 гагнуурчид 3-н төрлөөр өрсөлдсөнөөс Хагас автомат гагнуурын төрөлд 1-р Байр  Ц.Наран-Очир               ДЦС-2 2-р Байр  Б.Бямба-Эрдэнэ           ДЦС-4 3-р Байр  Д.Төмөрчөдөр               МЭЗ                                                        Хагас автомат

Нийтэлсэн огноо 2013-09-12 Цааш унших...