Бүтэц, удирдлага

 

ММСГН-ны удирдлагууд

2010 оны 5 дугаар сар 12-нд хуралдсан ММСГН-ийн бүх гишүүдийн тайлангийн
хурлаас сонгогдсон Удирдах зөвлөлийн гишүүдийн анхдугаар хурлаар УЗ-ийн гишүүдэд нийгэмлэгийн хийж гүйцэтгэх тодорхой ажил үүргийг хариуцуулах асуудлыг авч хэлэлцээд тогтоох нь:

 1. Б. Зулбаяр- Шинжлэх ухаан технкийн зөвлөл болон гадаад харлцааны асуудал хариуцах
 2. С. Батсайхан –Гагнуурын ИТА-ны болон гагнуурчдын сургалт, аттестатчиллын асуудал хариуцах (Гагнуурын алба хариуцах)
 3. Ж. Төмөр хуяг- Дэвшилтэд техник, технологи, стандарт, норм дүрэм, мэдээлэл , сурталчилгаа хариуцах
 4. Д. Эрдэнэ-Очир- Материалын судлал, гагнуурын технологийн судлагааны асуудал хариуцах
 5. Ариунсан- Металлын болон гагнуурын чанарын шалгалтын асуудал хариуцах
 6. Сэрээнэн – Гагнуурын техник хэрэгсэл, гагнуурын материалын асуудал хариуцах
 7. Түмэн-Аюуш – Нийтлэг асуудал хариуцах

Шинжлэх ухаан техникийн зөвлөлийн бүрэлдхүүн

 1. Ц.Энхтогтох Лайнюкс ХХК Дэд захирал, гагнуурын инженер
 2. Ж. Төмөрхуяг ЭХГ-ын МСГ-ын лабораторийн эрхлэгч
 3. Н. Баттулга ЭХГ-ын СҮЦ Гагнуурын багш, инженер
 4. Д. Нямсүрэн ММСГН мэргэжилтэн, гагнуурын багш,
 5. С. Батсайхан ДЦС 4 МСГ-ын лабораторын эрхлэгч, гагнуурын инженер
 6. О. Батсуурь ДЦС 4 МСГ-ын лабораторын гагнуурын технологи инженер
 7. Ариунсан УБҮ РЭМ Захирал
 8. Д. Эрдэнэ- Очир ДЦС 4 хангамжийн менежер, металлын инженер
 9. Б.Зулбаяр Зэт. Эм Инженеринг ХХК захирал, гагнуурын инженер
 10. С. Мөнхбат . Эм Инженеринг ХХК захирал, ҮЭС- ын инженер
 11. Ц. Жаргалсайхан Хасу-Эрчим ХХК , Албаны дарга

Гагнуурчдыг мэргэшүүлж эрх олгож шалгалтын комиссын бүрэлдхүүн

 1. Ц.Энхтогтох Лайнюкс ХХК Дэд захирал, гагнуурын инженер
 2. Ж.Төмөрхуяг ЭХГ-ын МСГ-ын лабораторийн эрхлэгч
 3. Д.Мягмар ЭХГ-ын МСГ-ын лабораторын инженер
 4. Н.Баттулга ЭХГ-ын СҮЦ Гагнуурын багш, инженер
 5. Л.Галхүү ЭХГ-ын СҮЦ Гагнуурын багш
 6. Д.Нямсүрэн ММСГН мэргэжилтэн, гагнуурын багш
 7. Л.Энхбаяр ДЦС 3 МСГ-ын лабораторын гагнуурын инженер
 8. С.Батсайхан ДЦС 4 МСГ-ын лабораторын эрхлэгч, гагнуурын инженер
 9. О.Батсуурь ДЦС 4 МСГ-ын лабораторын гагнуурын технологи инженер
 10. Б.Батмөнх ДЦС 4 МСГ-ын лабораторын гагнуурын технологи инженер
 11. Б.Зулбаяр Зэт.Эм Инженеринг ХХК захирал, гагнуурын инженер
 12. С.Мөнхбат .Эм Инженеринг ХХК захирал, ҮЭС-ын инженер
 13. Ц.Жаргалсайхан ХАСУ-Эрчим ХХК, Албаны дарга
 14. Б.Түмэндэмбэрэл ШУТИС Үл эвдэх сорилын төв захирал
 15. Д.Алтанчимэг Лайнюкс ХХК ҮЭС-ын инженер
 16. Пүрэвсүрэн Ган титэм ХХК Захирал

Гагнуурын инженер техникийн ажилтныг мэргэшүүлж эрх олгох шалгалтын комиссын бүрэлдхүүн

 1. Ц.Энхтогтох Лайнюкс ХХК Дэд захирал, гагнуурын инженер
 2. Ж.Төмөрхуяг ЭХГ-ын МСГ-ын лабораторийн эрхлэгч
 3. Н.Баттулга ЭХГ-ын СҮЦ Гагнуурын багш, инженер
 4. Д.Нямсүрэн ММСГН мэргэжилтэн, гагнуурын багш
 5. Л.Энхбаяр ДЦС 3 МСГ-ын лабораторын гагнуурын инженер
 6. С.Батсайхан ДЦС 4 МСГ-ын лабораторын эрхлэгч, гагнуурын инженер
 7. О.Батсуурь ДЦС 4 МСГ-ын лабораторын гагнуурын технологи инженер
 8. Б.Зулбаяр Зэт.Эм Инженеринг ХХК захирал, гагнуурын инженер
 9. С.Мөнхбат .Эм Инженеринг ХХК захирал, ҮЭС-ын инженер
 10. Ц.Жаргалсайхан ХАСУ-Эрчим ХХК, Албаны дарга