Зураг 2011

Бээжин Эссэнийн гагнуурын олон улсын үзэсгэлэн – 2010

Олон Улсын Гагнуурын болон Огтолгооны 15 дахь үзэсгэлэн (Хятад-Шанхай, 2010 он)

Олон Улсын Гагнуурын Үзэсгэлэн Яармаг (АНУ-Атланта 2010)

[/desc][img]http://mmsws.mn/public/image/original/picture91.jpg[/img][desc]


Олон Улсын Гагнуурын Үзэсгэлэн (Япон Токио, 2010 он)


Олон Улсын Гагнуурын Үзэсгэлэн (Герман)